Elu saarel. Tuli, vesi, õhk, maa.

4,00 €
Maksudega 3-5 tööpäeva

Raamat tutvustab samanimelist näitust Kassari muuseumimajas.

Näituse kandvaks mõtteks on käsitleda Hiiumaa elu ürgsete elementide kaudu ja nende üldteada omadusi silmas pidades. Nendeks elementideks on TULI, VESI, ÕHK ja MAA.

Trükis on kättesaadav viies keeles: eesti, inglise, soome, vene ja saksa keeles.

Tekst: Helgi Põllo
Toimetaja: Toomas Kokovkin
Kujundus: Mart Mõniste, Toomas Kokovkin
Fotod eri aegadest: Robert Mägi, Lembit Odres, Toomas Kokovkin, Urmas Liit ja anonüümsed fotod Hiiumaa Muuseumi fotokogust.
Joonistused: Valdek Alber

Väljaannet rahastas muinsuskaitseamet oma Muuseumide kiirendi meetme kaudu.

Valik
Kogus

Selline lähenemine toob selgelt esile, kui seotud on omavahel kõik nähtused, tööd-tegemised ja sündmused. Minevik ja olevik ei ole siin asetatud ajateljele, vaid möödunut vaadeldakse pigem argieluliste protsesside, arengute ning ilmingute kordumisena. Keskmes ikka see oluline, mis inimese elule siin saarel kaasa aitab või mis seda eri aegadel on ohustanud. Näituse kaks põhiruumi on poolitatud kesksete seintega, igale elemendile üks. Ruumides olevad esemed ja lood keskenduvad saare põliselanike lihtsatele, kuid olulistele oskustele, teadmistele ja kogemustele.

Hiidlane on aastatuhandeid elanud koos oma saarega ja seda ümbritseva merega. Ta on pidanud loodusega kahekõnet, mida põlvest põlve edasi andes kujunes meie kultuuripärand. Täna kuulub Hiiumaa koos teiste Lääne-Eesti saartega UNESCO programmi „Inimene ja biosfäär“. See tähendab, et siin väärtustatakse ja hoitakse hariduse, kultuuri ning teaduse abil looduse ja inimese koostoimimise traditsiooni.

6.26